نویسنده = فاطمه سلیمانی دره باغی
تعداد مقالات: 3
1. راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


2. شعر از نگاه ابن سینا و نقش آن در فرهنگ سازی

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

10.30497/ap.2015.53391

فاطمه سلیمانی دره باغی


3. جایگاه دعا و ذکر در جهانشناسی سینوی

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-19

10.30497/ap.2013.39439

فاطمه سلیمانی دره باغی