نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 106-124

10.30497/ap.2010.39486

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد