نویسنده = مرتضی شجاری
تعداد مقالات: 3
1. تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 173-190

10.30497/ap.2020.75366

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان


2. تحقیقی در ماهیت جهان اخلاقی نزد ابن‌‏سینا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-122

10.30497/ap.2019.75049

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان


3. نقش تهذیب نفس در معرفت‏ شناسی سینوی

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-130

10.30497/ap.2012.39452

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مرتضی شجاری