نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، دی 1396، صفحه 5-20

10.30497/ap.2017.67784

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله


3. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر


4. تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


5. ذات‌گرایی ارسطویی ـ سینوی و ذات‌گرایی معاصر

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 125-144

10.30497/ap.2010.39487

سیداحمد حسینی؛ محمد سعیدی مهر