نویسنده = نادیا مفتونی
تعداد مقالات: 9
2. اثرگذاری اقناع در افعال ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 115-129

10.30497/ap.2015.53390

فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی


3. خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، دی 1393، صفحه 101-113

10.30497/ap.2014.49256

نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم