نویسنده = رضا اکبری
تعداد مقالات: 5
1. استعارة مفهومی و مسئلة زیادت وجود بر ماهیت در فلسفة اسلامی

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 53-69

10.30497/ap.2020.238754.1471

سیدعلی مومنی؛ منصور ایمانپور؛ رضا اکبری


2. رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 103-118

10.30497/ap.2016.61502

سهام مخلص؛ رضا اکبری؛ رضا رسولی شربیانی؛ گیتا مقیمی


3. تأثیر‏پذیری غزالی از ابن‏ سینا در دو موضوع نفس و معاد

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 77-90

10.30497/ap.2013.39444

رضا اکبری؛ عبدالرسول کشفی؛ نسرین سراجی پور


5. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 81-93

10.30497/ap.2008.67934

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری