اطلاعات آماری نشریه:

نمودارهای آماری

تعداد دوره ها

 14

تعداد شماره ها

 28

تعداد مقالات

 218

تعداد نویسندگان

 245

 

تعداد مقالات ارسال شده

 557

تعداد مقالات رد شده

 355

درصد عدم پذیرش

 64

تعداد مقالات پذیرفته شده

 119

درصد پذیرش

 21

زمان پذیرش (روز)

 224

تعداد داوران

 117

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی در یکی از مهم ترین و جامع ترین نمایه های مجلات فلسفی در جهان به نام  "Philosopher's Index" پذیرفته شد.

با پذیرفته شدن دوفصلنامه حکمت سینوی در این پایگاه به دلیل تخصصی بودن و گستردگی این مؤسسه در سراسر جهان، امکان انتشار و اطلاع‌رسانی مقالات در سطح جهانی فراهم شده است.

"Philosopher's Index" مرجـعی بین المللی در زمینه فلسفه است که از سـوی مرکز اطلاعات فلاسفه Philosopher’s Information Center" مدیریت می شود و مقالات فلسفی را همراه با اطلاعاتی از نویسندگان، کتاب های منتشر شده از کشورهای گوناگون و نیز تحقیقات دانشمندان در موضوعات مختلف فلسفی را پوشش می دهد.

 

فراخوان مقاله

دوفصلنامه علمی " حکمت سینوی " به عنوان مجله‏ ای علمی تخصصی در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی (حکمی) ابن‌سینا با اولویت های پژوهشی زیر مقالات پژوهشی اساتید و پژوهشگران را می پذیرد

 • معرفی جریان فکری فلسفه مشائی؛
 • معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی؛
 • بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا؛
 • نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او؛
 • مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا؛
 • بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی، یونان و غرب؛
 • بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان؛
 • بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او؛ مبانی حکمت سینوی؛
 • بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا؛
 • روش‌شناسی(متدولوژی) ابن‌سینا؛
 • تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو؛
 • حکمت مشرقی؛
 • کتاب‌شناسی ابن‌سینا؛
 • گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا.

 

دوفصلنامه حکمت سینوی در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز B شده است.

حکمت سینوی به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و از مقالات پژوهشی، مروری و مقالات کوتاه در چارچوب بازخوانی اندیشه‏ های فلسفی‏ ـ منطقی ابن‌سینا و در پی یافتن پاسخی به مسائل جدید استقبال می کند.

شماره جاری: دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها