اطلاعات آماری نشریه:

نمودارهای آماری

 

تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 231
تعداد نویسندگان 264
تعداد مشاهده مقاله 247,500
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 148,573
نسبت مشاهده بر مقاله 1071.43
نسبت دریافت فایل بر مقاله 643.17
تعداد مقالات ارسال شده 589
تعداد مقالات رد شده 379
تعداد مقالات پذیرفته شده 140
درصد پذیرش 24
زمان پذیرش (روز) 207
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 147

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می‏ شود. هدف این دوفصلنامه انتشار پژوهش های مسأله محور مقایسه ای و مطالعات میان رشته ‏ای در حوزه دین و فلسفه مشاء است تا از این طریق بستر تولید علم و نظریه پردازی در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی (حکمی) ابن‌سینا و مکتب او فراهم آید.

اولویت های پژوهشی دوفصلنامه علمی حکمت سینوی:

 • معرفی جریان فکری فلسفه مشائی
 • معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی
 • بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا
 • نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او
 • مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا
 • بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی، یونان و غرب
 • بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان
 • بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او؛ مبانی حکمت سینوی
 • بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا
 • روش‌شناسی(متدولوژی) ابن‌سینا
 • تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو
 • حکمت مشرقی
 • کتاب‌شناسی ابن‌سینا
 • گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز  (ب) شده است. 

 • پردازش، داوری و انتشار مقاله در دوفصلنامه علمی حکمت سینوی رایگان است. 
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
 • دوفصلنامه علمی حکمت سینوی مطابق با آیین نامه مصوب سال 1398، مقالات پژوهشی، مروری و مقالات کوتاه را منتشر می نماید.
 • مقالات دوفصلنامه علمی حکمت سینوی به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎ پوشی با آن برخورد قانونی می ‌شود.
شماره جاری: دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 1-350 

انگاره‎سازی معلم ثانی دربارۀ نبوت

صفحه 167-193

10.30497/ap.2021.241909.1561

حوریه شجاعی باغینی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها