اطلاعات آماری نشریه:

نمودارهای آماری

تعداد دوره ها

 14

تعداد شماره ها

 27

تعداد مقالات

 199

تعداد نویسندگان

 216

....................................................................

تعداد مقالات ارسال شده

 503

تعداد مقالات رد شده

 330

درصد عدم پذیرش

 66

تعداد مقالات پذیرفته شده

 106

درصد پذیرش

 21

زمان پذیرش (روز)

 240

تعداد داوران

 98

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی در یکی از مهم ترین و جامع ترین نمایه های مجلات فلسفی در جهان به نام  "Philosopher's Index" پذیرفته شد.

با پذیرفته شدن دوفصلنامه حکمت سینوی در این پایگاه به دلیل تخصصی بودن و گستردگی این مؤسسه در سراسر جهان، امکان انتشار و اطلاع‌رسانی مقالات در سطح جهانی فراهم شده است.

"Philosopher's Index" مرجـعی بین المللی در زمینه فلسفه است که از سـوی مرکز اطلاعات فلاسفه Philosopher’s Information Center" مدیریت می شود و مقالات فلسفی را همراه با اطلاعاتی از نویسندگان، کتاب های منتشر شده از کشورهای گوناگون و نیز تحقیقات دانشمندان در موضوعات مختلف فلسفی را پوشش می دهد.

 

دوفصلنامه حکمت سینوی در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز B شده است

 

حکمت سینوی به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و از مقالات پژوهشی، مروری و مقالات کوتاه در چارچوب بازخوانی اندیشه‏ های فلسفی‏ ـ منطقی ابن‌سینا و در پی یافتن پاسخی به مسائل جدید استقبال می کند.

 

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

 

عنوان

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی

شاپا چاپی

2538-5275

 

شاپای الکترونیکی

2538-5267

مجوز وزارت علوم

شماره 814/11/3     مورخ 10/5/88

موضوع

حکمت سینوی

زبان

فارسی(دارای چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی

بازخوانی اندیشه‏ های فلسفی‏ ـ منطقی ابن‌سینا 

هزینه چاپ

ندارد

سال شروع

1373

نام پیشین مجله

مشکوه النور

دوره چاپ

دوفصلنامه

سردبیر

دکتر سید حسن سعادت مصطفوی

محل نشر

ایران

ناشر

دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

وضعیت مجله

فعال

نحوه داوری

مقالات به صورت محرمانه داوری می شود(حداقل 2 داور)

زمان پذیرش

4-6 ماه

URL

http://ap.journals.isu.ac.ir

نرم افزار مشابه یاب

سمیم نور http://www.samimnoor.ir

نوع انتشار مقالات

چاپی و آنلاین

منبع درآمد دوفصلنامه

دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

رایانامه

ap@isuw.ac.ir

اولویت های پژوهشی

 

معرفی جریان فکری فلسفه مشائی؛ معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی؛ بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا؛ نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او؛ مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا؛ بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی و یونان و غرب؛ بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان؛ بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او؛ مبانی حکمت سینوی؛ بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا؛ روش‌شناسی(متدولوژی) ابن‌سینا؛ تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو؛ حکمت مشرقی؛ کتاب‌شناسی ابن‌سینا؛ گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا.

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست مطالب

صفحه 1-4


علمی ـ پژوهشی

2. مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

صفحه 5-19

10.30497/ap.2020.75355

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی


علمی- مروری

9. بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 133-152

10.30497/ap.2020.75344

حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2538-5275
شاپا الکترونیکی
2538-5267

بانک ها و نمایه نامه ها