داوران

منتخب هیأت داوران شماره 59/بهار و تابستان 1397 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر رضا اکبری، دکتر فرزانه ذوالحسنی، دکتر هادی ربیعی، دکتر مریم سالم، دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی، دکتر شریف لک‏زایی، دکتر سعیده سادات شهیدی، دکتر فاطمه شهیدی، دکتر مهدی عظیمی، دکتر اسدالله فلاحی، دکتر امیر مازیار، دکتر حسن مجیدی، دکتر حسین هوشنگی

منتخب هیأت داوران شماره 60/پاییز و زمستان 1397 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مهدی اخوان، دکتر رضا اکبری، دکتر زهیر انصاریان، دکتر سید احمد حسینی، دکتر داود حسینی، دکتر زهرا خزاعی، دکتر فرزانه ذوالحسنی، دکتر هادی ربیعی، دکتر ان شاالله رحمتی، دکتر مریم سالم، دکتر سعیده سادات شهیدی، دکتر فاطمه شهیدی، دکتر مهدی عظیمی، دکتر محمد کاظم فرقانی، دکتر لیلا کیان خواه.

منتخب هیأت داوران شماره 61/بهار و تابستان 1398 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مهدی اخوان، دکتر مهناز امیرخانی، دکتر منصور ایمان پور، دکتر حامد آرضائی، دکتر سید احمد حسینی، دکتر زهرا خزاعی، دکتر مهدی ذاکری، دکتر فرزانه ذوالحسنی، دکتر مریم سالم، دکتر حسن شیخ رضائی، دکتر فاطمه صادق زاده قمصری، دکتر رضا ماحوزی، دکتر رضا محمدزاده، دکتر حسین هوشنگی.

منتخب هیأت داوران شماره 62/پاییز و زمستان 1398 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر زهره توازیانی، دکتر سید محمد علی حجتی، دکتر سید احمد حسینی، دکتر فرزانه ذوالحسنی، دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی، دکتر شهناز شایان فر، دکتر سعیده سادات شهیدی، دکتر عبدالله صلواتی، دکتر مهدی عظیمی، دکتر اسدالله فلاحی، دکتر سید محمد منافیان.

منتخب هیأت داوران شماره 63/بهار و تابستان1399 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مرضیه اخلاقی، دکتر سعید انواری، دکتر سید احمد حسینی، دکتر داوود حسینی، دکتر عین اله خادمی، دکتر علی رضا دارابی، دکتر فرزانه ذوالحسنی، دکتر مریم سالم، دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی، دکتر فاطمه شهیدی، دکتر عبدالله صلواتی، دکتر علیرضا فاضلی، دکتر محمدکاظم فرقانی، دکتر مریم کیانی فرید، دکتر سید حسین موسویان، دکتر حسین هوشنگی.

دکتر مرضیه اخلاقی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور

دکتر حسین اترک

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

محمدرضا احمدی طباطبایی

دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر سعید انواری

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید احمد حسینی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید مدنی

دکتر عین اله خادمی

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر محمد ایلخانی

استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی رضا دارابی

دکتری تخصصی فلسفه (منطق) و مدرس دانشگاه

دکتر عادل پیغامی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مریم سالم

استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جلال درخشه

استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر اسماعیل پناهی

استادیار گروه نظریه و نقد هنر فرهنگستان هنر

دکتر قاسم پورحسن

استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر غلامحسین توکلی

استاد

دکتر محسن جاهد

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه زنجان

دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی

دانشیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام

دکتر فاطمه شهیدی

استادیار گروه فلسفه انجمن حکمت و فلسفه ایران

دکتر عبدالله صلواتی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید رجایی

دکتر محمد جعفری

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی÷امام خمینی

دکتر ناصر جهانیان

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر علیرضا فاضلی

استادیار گروه فلسفه دانشگاه یاسوج

دکتر محسن جوادی

استاد گروه فلسفه دانشگاه قم

دکتر اکرم جودی نعمتی

دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر لیلا کیانخواه

استادیار گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر مهدی عباس زاده

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نجفقلی حبیبی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

دکتر سمیرا حیدری

دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه درسی

دکتر احمد عسگری

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مریم کیانی فرید

استادیار  بنیاد داِیره المعارف اسلامی

دکتر سید حسین موسویان

استادیار

دکتر طاهره کمالی زاده

استادیار

دکتر حسین کلباسی اشتری

استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر طیبه کرمی

استادیار گروه فلسفه بنیاد دایره المعارف اسلامی

دکتر مهدی عظیمی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

دکتر امیرعباس علی زمانی

دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

دکتر حسین هوشنگی

استادیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام

سیدعلی علم الهدی

دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه پیام نور

دکتر زهره توازیانی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا

دکتر سید محمد علی حجتی

دانشیار  گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرزانه ذوالحسنی

دانشیار گروه دانشگاه امام زنجان

دکتر شهناز شایان فر

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا

دکتر سعیده سادات شهیدی

استادیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام

دکتر اسدالله فلاحی

دانشیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

دکتر سید محمد منافیان

دکتری تخصصی فاسفه

دکتر حسین هاشم نژاد

استادیار دانشگاه تهران

دکتر احمدرضا همتی مقدم

استاد گروه فلسقفه علم واحد علوم تحقیقات دانشگاه ازاد

دکتر فرشته نباتی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید محمود یوسف ثانی

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر لطف الله نبوی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر نصری

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ابراهیم نوئی

استادیار دانشکده الاهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی اخوان

دانشیار گروه فلسفه

دکتر مهناز امیرخانی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا

دکتر منصور ایمان پور

دانشیار گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر زهیر انصاریان

دکتری تخصصی فلسفه

دکتر زهرا خزاعی

استاد گروه فلسفه دانشگاه قم

دکتر حامد آرضائی

دانشیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام

دکتر مهدی ذاکری

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

دکتر اکرم خلیلی نوش آبادی

استادیار گروه معارف اسلامی٬ واحد تهران-جنوب٬ دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حسن شیخ رضائی

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه ایران

محمد ذبیحی

دکتری تخصصی فلسفه

دکتر مریم خوشدل روحانی

استادیار گروه مبانی نظری دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فاطمه صادق زاده قمصری

دانشیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام

دکتر رضا ماحوزی

دانشیار  پژوهشکده اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم

دکتر فهیمه شریعتی

استادیار گروه فلسفه  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضا محمدزاده

دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر داود حسینی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هادی ربیعی

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر

دکتر ان شاالله رحمتی

دانشیار گروه  فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر فاطمه شهیدی

استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

دکتر سید مهدی زرقانی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی

استادیار دانشکده الهیات و ادیان

دکتر علی سنایی

استادیار گروه الهیات دانشگاه سمنان

دکتر مرتضی شجاری

دانشیار گروه فلسفه  دانشگاه اصفهان

دکتر شریف لک‏زایی

دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر نسرین سراجی پور

دکتری تخصصی فلسفه

دکتر حسین محمودی

استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر مریم سلطانی کوهانستانی

استادیار گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد سعیدی مهر

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر مازیار

استادیار  گروه آموزشی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

دکتر حسن مجیدی

دانشیار گروه معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر محمدجواد اسماعیلی

دکتری تخصصی فلسفه

دکتر زهرا محمود کلایه

دکتری تخصصی فلسفه

دکتر محمدکاظم فرقانی

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر حسن میانداری

دکتری تخصصی گروه فلسفه

دکتر رضا محمدی

استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شمس الملوک مصطفوی

دانشیار دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد شمال

دکتر عباس مصلایی پور

استادیار دانشکده الهیات

دکتر نادیا مفتونی

دانشیار دانشگاه تهران