فرایند پذیرش مقالات

با توجه به راه ‏اندازی سامانه الکترونیکی ویژه دوفصلنامه حکمت سینوی به نشانی avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir ضروری است که علاقه‏ مندان جهت هر گونه ارتباط با این مجله صرفاً از طریق سامانه مزبور اقدام کرده، موارد مربوط را پیگیری نمایند. ارسال مقاله منحصراً از طریق این سامانه انجام می‌شود و باید در چارچوب راهنمای نویسندگان نگاشته شده باشد. مقالاتی که به روش دیگر ارسال شود، قابل پیگیری نخواهد بود.

فرآیند پذیرش مقاله از ارسال مقاله تا انتشار آن شامل مراحل زیر است:

1.   پس از ارسال مقاله و رزومه علمی از سوی نویسنده، سردبیر برای مقاله یک دبیر تخصصی تعیین می نماید.

2. سپس مقاله توسط کارشناسان تعیین شده از سوی دبیرتخصصی، از نظر رعایت اصول نگارش دوفصلنامه و کنترل استانداردهای مقاله شامل چکیده، مقدمه، نتیجه گیری و ارجاع بررسی و در صورت نیاز به انجام تصحیحات اولیه، مقاله به نویسنده برگشت داده می­ شود.

3. مقاله پس از مطابقت با اصول نگارش دوفصلنامه مجدد به دبیرتخصصی برای بررسی، طرح در جلسه هیأت تحریریه مرکزی دوفصلنامه و  تصمیم­ گیری در مورد داوران ارسال می شود.

4.   پس از تعیین داوران، مقاله به داوران (حداقل دو داور) ارسال می­ شود.

مقالات به حداقل دو نفر داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع مقاله باشند ارسال می شود. روند داوری کاملا محرمانه ( Double blind peer review ) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند.

5.   پس از دریافت فرم ارزیابی از داوران محترم، دبیرتخصصی بسته به نظرات اعلام شده از سوی داوران، تصمیم­ گیری می­ کند. تصمیم دبیرتخصصی در مورد مقاله (پذیرش، بازنگری جزیی، بازنگری کلی و عدم پذیرش) به همراه نظرات داوران به نویسنده ارسال می­ شود. بسته به مدت زمان صرف شده جهت داوری مقاله، کیفیت بازنگری و همچنین مدت زمان آن توسط نویسنده و ارسال مقاله بازنگری شده به داوران جهت ارزیابی مجدد، این مرحله به طول می انجامد.

6. پس از تأیید داوران و دبیر تخصصی، تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله­ ها، در جلسه هیأت تحریریه مرکزی دوفصلنامه انجام خواهد شد.