اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 493
تعداد پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش 320

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 196
تعداد مشاهده مقاله 226136
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 243 روز
درصد پذیرش 21 %