درباره نشریه

دو فصلنامه حکمت سینوی طی مجوز 814/11/3 مورخ 10/5/88 موفق به اخذ اعتبار علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره 37 (بهار و تابستان 1386) شده است. مقالات این فصلنامه در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی ابن‌سینا (حکمی) و در پی یافتن پاسخی به مسائل جدید میباشد.

*   این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.

*   این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

 دوفصلنامه علمی حکمت سینوی مطابق با آیین نامه مصوب 1398؛ مقالات علمی ـ پژوهشی، علمی ـ مروری و مقالات کوتاه را منتشر می نماید.

شناسنامه مجله حکمت سینوی

 

عنوان

حکمت سینوی

شابا (چاپی)

2538-5275

شابا (الکترونیکی )

2538-5267

موضوع

پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای و میان‌رشته‌ای در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی ابن‌سینا

زبان

فارسی

سال شروع

1386

دوره چاپ

دو فصلنامه علمی- پژوهشی ازبهار و تابستان 1386

سردبیر

سید حسن سعادت مصطفوی

محل انتشار

ایران

ناشر

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

وضعیت فعلی مجله

فعال

نحوه داوری

مقالات بصورت محرمانه داوری می شوند (Double Blind Peer Review)

URL

 http://ap.journals.isu.ac.ir

نوع دسترسی

دسترسی آزاد ( Open Access)

تحت گواهی

CC BY NC

نرم افزار مشابه یاب

سمیم نور(سامانه مشابه‌‌یاب متون) (http://www.samimnoor.ir/view/fa/default)

نوع انتشار مقالات

بارگذاری و ثبت در سامانه

منبع درآمد مجله

در آمد مجله از طریق مؤسسات مرتبط و وقف تأمین می شود.

زمان چاپ

 دو بار در سال

توصیف کلی مجله

 مجله حکمت سینوی، مجله ای علمی است که به صورت دوفصلنامه به چاپ می رسد. مقالات این مجله به صورت محرمانه مورد داوری قرار می گیرند. هدف این مجله، انعکاس مقالات پژوهشی استادان و پژوهشگران محترم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در عرصه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای و میان‌رشته‌ای در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی (حکمی) ابن‌سینا و یافتن پاسخی به مسائل جدید است.

بانک ها و نمایه ها

https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/875

https://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?str=Avicennian%20Philosophy