1. میزان معرفت انسان نسبت به خداوند از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 5-22

سعیده سادات شهیدی


2. نقش عقل فعال در حیات انسان از منظر ابن‌سینا

صفحه 23-41

فروغ السادات رحیم‌پور؛ فاطمه زارع


3. یادگیری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه ابن سینا

صفحه 42-61

محمد داوودی


4. اثبات وجود خدا در تفکر دنس اسکوتوس و تأثیر ابن‌سینا بر آن

صفحه 62-77

مهدی عباس زاده


5. بررسی صحت انتساب اثر منطقی مفاتیح الخزائن به ابن‌سینا

صفحه 78-92

زینب برخورداری؛ احد فرامرزقراملکی


6. محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 93-114

لیلا کیان‌خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر


7. ارزیابی نقد ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا از علم تفصیلی خداوند به موجودات

صفحه 115-128

سعیدرضا رهاوی عزآبادی؛ بیوک علیزاده