کلیدواژه‌ها = معرفت
تعداد مقالات: 1
1. تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان