1. فرایند"خویش" فهمی انسان در نظر ابن سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-108

حدیث رجبی


2. ارزیابی نقد ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا از علم تفصیلی خداوند به موجودات

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-128

سعیدرضا رهاوی عزآبادی؛ بیوک علیزاده


3. مفهوم‌شناسی و نقش فلسفه و علم در فلسفه برای کودکان

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 131-145

زهرا امی


4. مرزهای علوم و مابعدالطبیعه با دو معیار تحقیق‌پذیری و ابطال‌پذیری

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 56-93

فاطمه صادق‌زاده قمصری